"; //if ($startfile!="index") {$tags="tags/$startfile.php";} if ($tags=="") {$tags="tags/home.php";} if (@include ($tags)) { foreach($a_metatags as $key => $tag_content) { echo $tag_content.' '; } // echo $tags; } // elseif (@include ($tags)) {echo $tags;} else {echo ' Dirk W. Triest bedrijfsarts | '.$content.' '; } //echo ""; ?>
Dirk W. Triest bedrijfarts Dirk W. Triest  bedrijfsarts

zelfstandig bedrijfsarts  / onafhankelijk medisch adviseur
Regionaal   werkzaam


Praktijk in:
Bedrijvencentrum Groenestraat
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
www.viastoa.nl

info@dirktriestbedrijfsarts.nl
Tel:024-3244685
Fax:024-3609355
KvK:09199866
'; } ?>

Dirk W. Triest     zelfstandig bedrijfsarts  

BIG-RegisterNr.    69036936001

Medisch specialist in arbeid en gezondheid, onafhankelijk (medisch) consultant

Hoofdzakelijk werkzaam in regio Gelderland, Noord-Brabant & Noord Limburg


Levert maatwerk bij:

· Advies & Toetsing van uw RI&E
· Ziekteverzuimbegeleiding
· Arbeidsomstandighedenspreekuur
· Periodiek Onderzoek (PAGO / PMO)
· Aanstellingsonderzoek

Dirk W. Triest
'; } else {echo ' ';} ?>
Poortwachter – Reintegratie – Preventie – Maatwerk – Onafhankelijk – Landelijk – Kwaliteitslabel

Web-agenda
PMO/PAGO
vragenlijst