Dirk W. Triest bedrijfarts Dirk W. Triest  bedrijfsarts

zelfstandig bedrijfsarts  / onafhankelijk medisch adviseur
Regionaal   werkzaam


Praktijk in:
Bedrijvencentrum Groenestraat
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
www.viastoa.nl

info@dirktriestbedrijfsarts.nl
Tel:024-3244685
Fax:024-3609355
KvK:09199866

Uw keus
· Eerst kiezen dan kopen.
 Een goed Hollands principe dat zeker van toepassing is op de invulling van uw AVR-beleid. (Arbo, Verzuim, Reintegratie.)

· Levert investeren in Arbo wat op?
 Een veilig, gezond en prettig werkklimaat draagt bij aan de motivatie, inzet en creativiteit van werknemers en aan de concurrentiekracht van uw bedrijf. Daarnaast heeft het ook een positieve invloed op terugdringing van het risico op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of beroepsziekten.

· Verzuim?
 Wat vindt u uw verantwoordelijkheid als werkgever en wat die van de individuele werknemer? Gelooft u vooral in arbeidsvoorwaardelijke prikkels (zoals wachtdagen) of bent u voor preventie en intensieve begeleiding?

· Casemanagement: wat is Uw mening?
 Het casemanagement bij verzuim is wettelijk een verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij kan het extern uitbesteden aan een dienstverlener maar blijft altijd verantwoordelijk.

· Wat kiest u, en hoe kijken uw medewerkers er tegenaan?
 Standaard of maatwerk? Met een maatwerk-aanpak, trekt u het initiatief naar u toe en kiest u echt voor eigen regie. U heeft alleen een contract met een bedrijfsarts nodig. (bespreekt u dit met uw werknemers, want een maatwerkregeling mag alleen in overeenstemming met de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT), of nadat het in de CAO mogelijk is gemaakt.)

 Dirk W. Triest biedt u echt Maatwerk: U kiest: verrichtingen- of budgetbasis, al of niet deels inCompany, combinatiearrangement met een bureau, anderszins... Maakt u vrijblijvend een afspraak voor advies.

 

Web-agenda
PMO/PAGO
vragenlijst